Muzeum Słoików Świata

W życiu codziennym słoiki towarzyszą nam od pokoleń – od weki weków. Wykorzystujemy je, przed wszystkim, do pasteryzacji różnych produktów żywnościowych. Jest to najzdrowsza technika utrwalania i przechowywania żywności. Dzięki właśnie tej metodzie, możemy kosztować smakołyki z całego świata.Można stwierdzić, że polskie produkty zawarte w słoikach, podbiły nie tylko Europę, ale są popularne praktycznie na całym świecie. Ta inicjatywa, to też doskonała okazja by zwrócić się do byłego kreatora Ministerstwa Gospodarki, o przedstawienie specjalnego raportu w tej sprawie. Oczekiwana jest szczegółowa informacja emeryta już w dyplomacji, największego promotora słoików oraz Dyplomowanego Słoikowego p. Radosława Sikorskiego byłego Ministra Spraw Zagranicznych i byłego także Marszałka Sejmu.

Wskazane, by każdy z nas wziął pod uwagę fakt, że niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, urodzenia, koloru skóry, poglądów politycznych, czy też religijnych, mamy ze sobą wiele wspólnego, mamy coś, co nas łączy i tym czymś, jest właśnie powszechność słoika w naszym życiu!. Słoika, którego zalety w latach 1857-1868, odkrywał francuski chemik i prekursor mikrobiologii, Ludwik Pasteur. To właśnie on, opracował metodę konserwacji pożywienia, poprzez obróbkę termiczną – pasteryzację.

Inicjatywa powołania Muzeum Słoików Świata jest uzasadniona tym faktem, by ta światowa słoikowa wspólnota miała szczególne miejsce spotkań, ekspozycji powszechnych wartości.